1984: Oдобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж

Информация за предоставяне на услугата:

Информация за обработка на услугата може да получавате:

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017