1961: Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение

Информация за предоставяне на услугата:

[uslugi_check]

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017