1961: Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение

Информация за предоставяне на услугата:

Информация за обработка на услугата може да получавате:

642 Views | Last update 02.11.2018 17:18:00

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017