Решения, Транспорт

Решение № РД-20-49/13.04.2016г.

Относно: Пряко възлагане извършването на обществена услуга за превоз на пътници по действащи маршрутни разписания по автобусни линии Карлово – Сопот и Карлово – Анево от Областната транспортна схема, квота на община Сопот .

Преглед

Последна редакция на 12 септември, 2017 в 17:09

Skip to content https://www.livechatalternative.com/