Предприемат се спешни мерки за предотвратяване на разпространението на заболяването по едрите преживни животни Заразен Нодуларен Дерматит на територията на Пловдивска област

Във връзка с констатирани огнища на вирусното заболяване по едрите преживни животни Заразен Нодуларен Дерматит (Lumpy skin disease – LSD) в селата Воден и Черногорово, община Димитровград, област Хасково и в Гара Михайлово, област Стара Загора, със заповед на областният управител Здравко Димитров, днес се състоя спешно заседание.

Областната епизоотична комисия с председател Георги Пилев – Заместник областен управител на област Пловдив, зам. председатели д-р Камен Янков – Директор на Областна дирекция по безопасност на храните – Пловдив; д-р Тодор Бенков – Началник отдел „Здравеопазване на животните” при ОДБХ – Пловдив, д-р Добринка Вълова – РЗИ – Пловдив и членове Любомир Рашков – Началник отдел „Охранителна полиция“ към Областна дирекция на МВР – Пловдив; Главен инспектор Петър Тосков – Областна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“; инспектор Спасов – Областна дирекция на МВР – Пловдив, Даньо Пенев – старши експерт в отдел ДСРР при Областна администрация – Пловдив; Татяна Богоева – ОД „Земеделие“- Пловдив, инж. Димитър Жекин – старши експерт „Лов и опазване на дивеча”

при РДГ – Пловдив и Катя Докторова – Управител на ЛРД „Сокол” – Пловдив, разгледа тревожната епизоотична обстановка в страната и характеристиките на заразната болест, която се среща за първи път в България и набеляза спешни мерки за предотвратяване на разпространението на заболяването на територията на Пловдивска област.

Заразният Нодуларен Дерматит не е опасен за човека, но нанася сериозни икономически загуби и има летални последици за едрите преживни животни.

Първата и най-важна мярка е спешно да бъдат информирани кметовете по места, които да предприемат спешни мерки за превенция и контрол, защото болестта се разпространява изключително бързо. До края на деня трябва да бъдат свикани общинските епизоотични комисии, които да набележат конкретни мерки за предотвратяване на проникването и разпространението на болестта, както и извършване на дезинсекция около животновъдните обекти и местата, където се намножават кръвосмучещи насекоми. Една от мерките е и дезинсекция по долните течения на реките Марица и Струма, с цел да бъде предотвратено проникването на болестта чрез заразени насекоми от огнища в Турция и Гърция. Изцяло се забранява движението на едри преживни животни на територията на област Пловдив, както и провеждането на пазари и изложби на едри преживни животни. Затварят се за търговия с едри преживни животни пазарите в гр. Раковски, кв.

Секирово и гр. Асеновград. Забранява се издаването на ветеринарномедицински свидетелства за придвижване и транспортиране на едри преживни животни с изключение на животни, предназначени за незабавно клане. Движението трябва да се осъществява след получено разрешение от ЦУ на Българската агенция по безопасност на храните.

Необходимо е да бъде приведена в готовност наличната земекопна техника и да се актуализират местата за загробване на умрели животни. При констатиране на нерегламентирано транспортиране на животни, органите на МВР трябва да уведомяват Областна дирекция по безопасност на храните – Пловдив. Представителите на Регионална дирекция по горите – Пловдив и ловнорибарските сдружения трябва да уведомяват Областна дирекция по безопасност на храните – Пловдив, ако установят характерни възловидни изменения по кожата при отстрел на диви преживни животни.

Заразният Нодуларен Дерматит по говедата (Lumpy skin disease – LSD) е вирусно заболяване по едрите преживни животни, характеризиращо се с треска, поражения на лимфната система, оток на подкожната тъкан и слизестите вътрешните органи, образуване на възловидни образования по кожата, по кожната тъкан в различни размери – от грахово зърно до размер на орех, като в последствие се разпространяват по цялото тяло.

Заболяването се разпространява както при директен, така и при индиректен контакт, чрез различни преносители – мухи, комари, насекоми, кърлежи.

Всички едри преживни животни, болни от болестта Заразен Нодуларен Дерматит, както и контактните с тях животни в селата Воден и Черногорово, община Димитровград, област Хасково и в Гара Михайлово, област Стара Загора, се умъртвяват по хуманен начин и ще бъдат загробени с цел да се намали риска от разпространение на болестта в страната. В 30 километрова зона около огнищата на болестта се извършват дезинсекции с цел намаляване на популациите от кръвосмучещи насекоми, които са разпространител на заразата. Извършват се постоянни клинични прегледи на животновъдните обекти с едри преживни животни в изброените области.

Комисията изтъкна, че стопаните са длъжни при съмнение за заболяване или смъртност незабавно да информират съответния официален ветеринарен лекар. Първият признак, който може да породи съмнение за заболяване е, че животните отказват да се хранят.

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017