Заповеди

Заповед № РД-20-51/19.04.2016г.

Относно: Определяне на пожароопасен сезон в горските територии в област Пловдив за времето от 25.04.2016г.  до 30.10.2016г.

Преглед

Skip to content https://www.livechatalternative.com/