Спешни мерки за борба с инфлуенца по домашните и дивите птици в Област Пловдив

На спешно заседание на Областната епизоотична комисия, което се състоя в Областна администрация Пловдив под председателството на областния управител Здравко Димитров, бяха разпоредени спешни мерки във връзка с констатирани огнища на болестта инфлуенца по домашните и дивите птици в Област Пловдив. На заседанието присъстваха кметовете на общините в Област Пловдив, представители на БАБХ, ОДБХ, РЗИ, ОДМВР, ЛРС, дирекция Екология и други държавни и общински органи. Д-р Янков заяви, че още не е ясен начинът, по който се предава заразата, но най-вероятно е това да става чрез свободното движение на дивите и домашните птици. Изолираният щам е високо патогенният H5, който е рисков и за хората.

На територията на Област Пловдив са установени ферми в 10 населени места от областта , в които са констатирани огнища на болестта. Огнища има в Маноле – 1 ферма, Белозем – 2 ферми с 16 300 броя патици, Градина  4 000 бр., Калековец – 4800 бр., Пъдарско – 2 ферми с  по 11 000 птици, Манолско Конаре – 3 600 бр., Ръжево Конаре – 12 000 бр., Момино село – 8000 бр., Старо Железаре – 12 000 бр., Раковски – 8 000 птици и Трилистник – 110 000 кокошки носачки. До момента са унищожени  голяма част от заболелите птици, като до края на седмицата ще бъдат унищожени още 90 000 бр. В село Трилистник работи инсинератор, чиито капацитет обаче е крайно недостатъчен, за това се налага загробване на птиците.

Заради констатираните огнища на заболяването в Област Пловдив и високата концентрация на птицевъдни обекти в областта, се засилва контролът по спазването на мерките, ограниченията за контрол и ликвидиране на заболяването инфлуенца по птиците. Представители на ОДБХ съвместно с МВР ще контролират забраната за придвижване на животни. Налагат се допълнителни ограничения в транспорта на фуражи и фуражни добавки в 3 и 10 километровата зона около констатираните огнища. Обезвреждането на умъртвени птици ще се извършва само чрез загробване или изгаряне на място, тъй като извозването до екарисаж крие риск от разпространение на вируса. Забранява се достъпът на външни лица и риболовът в язовир Пясъчник.

Стопаните, чиито птици са умъртвени заради заболяването инфлуенца по птиците, ще бъдат обезщетени.

С цел провеждането на ефективен и навременен контрол при ликвидиране на заболяването се откриват и горещи телефони, на които се приемат сигнали за заболели или мъртви домашни или диви птици.

Телефоните са: 032/62 6255 и 032/62 63 18.

За повече информация за мерките, които е необходимо да се предприемат за ограничаване на болестта, прилагам Заповед на министър Танева.

Ваня Трингова

Връзки с обществеността

Областна администрация – Пловдив

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017