Заповеди, Съобщения, Търг

Заповед № ДС-09-31/05.09.2017г.

Относно: Отдаване по наем, чрез търг на недвижим имот – частна държавна собственост под управление на областен управител.

Заповед № ДС-09-33/03.10.2017г. на Областен управител на област Пловдив за определяне на спечелил търга

Заповед № ДС-09-31/05.09.2017г. на Областен управител на област Пловдив

Последна редакция на 03 октомври, 2017 в 17:00

Skip to content https://www.livechatalternative.com/