Обявление до Цветан Цеков – управител на търговско дружество „КОТАС“ ЕООД

Обявление до Радослав Говедаров – управител на търговско дружество „КОТАС“ ЕООД, който понастоящем не е намерен на посочения адрес на управление на фирмата в гр. Пловдив.

Прочетете повече

Обявление на Областен управител на област Пловдив

Относно: Започнала процедура по отчуждаване на части от имоти – частна и общинска собственост, за държавна нужда, находящи се землището на с. Храбрино, община Родопи, област Пловдив.

Прочетете повече