Покана за заседание на 23.10.2018г. на Общото събрание на АВиК Пловдив

В качеството си на Председател на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив …

Прочетете повече

Четвъртото издание на националните дни за учене през целия живот ще се проведе в Пловдив

Министерството на образованието и науката и екипът на националния координатор за учене на възрастни организират за четвърта поредна година Национални дни за учене през целия живот. Събитието е основната национална проява, свързана с ученето през целия живот и ученето на възрастни. То ще се състои от 3 до 5 октомври в гр. Пловдив.

Прочетете повече

Процедура: 00799-2018-0001

Предмет на поръчката: Изпълнение на предварителни (прединвестиционни) проучвания за обект „водоснабдителна система за водоснабдяване на гр. Пловдив и населени места от област Пловдив от каскада „Доспат-Въча“

Прочетете повече

Агенцията по заетостта стартира второто за тази година проучване сред работодателите за потребностите им от работна сила

От началото на месец август 2018 г. Агенцията по заетостта стартира второто за тази година проучване сред работодателите за потребностите им от работна сила. То се провежда съгласно чл.10, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта два пъти в годината със съдействието на Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие в 28-те административни области в страната.

Прочетете повече

Обява за конкурс за длъжността „Старши счетоводител“ в Областна администрация – Пловдив

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ За длъжността Старши счетоводител в Дирекция “АПОФУС“ в Областна администрация гр. Пловдив Въз основа Протокол от

Прочетете повече