Покана за заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК Пловдив

Свиквам редовно присъствено заседание на общото събрание на асоциацията, което ще се проведе на 16.03.2021 г. (вторник) от 11.00 часа в заседателна зала № 300 в сградата на Областна администрация Пловдив, пл.“Никола Мушанов“ № 1, гр.Пловдив …

Прочетете повече

Покана за заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК Пловдив

Свиквам заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, което ще се проведе на 19.11.2020г. от 15.00ч., в заседателната зала № 300, находяща се на III-етаж в сградата на Областна администрация – Пловдив

Прочетете повече

Покана за редовно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК Пловдив

Свиквам редовно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, което ще се проведе на 19.03.2020г. (четвъртък) от 10.00ч., в заседателната зала № 300, находяща се на III-етаж в сградата на Областна администрация – Пловдив

Прочетете повече

Покана за заседание на 17.12.2019г. на Общото събрание на АВиК Пловдив

В качеството си на Председател на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив …

Прочетете повече

Решение на извънредното заседание на Асоциацията по ВиК

На 12.03.2019 г. в Областна администрация – Пловдив се проведе извънредно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив, с Председател Областният управител на област Пловдив г-н Здравко Димитров и представители на 12 от общо 18 общини от областта или упълномощени техни лица.

Прочетете повече
https://www.livechatalternative.com/