Покана за редовно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК Пловдив

Свиквам редовно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, което ще се проведе на 19.03.2020г. (четвъртък) от 10.00ч., в заседателната зала № 300, находяща се на III-етаж в сградата на Областна администрация – Пловдив

Прочетете повече

Покана за заседание на 17.12.2019г. на Общото събрание на АВиК Пловдив

В качеството си на Председател на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив …

Прочетете повече

Решение на извънредното заседание на Асоциацията по ВиК

На 12.03.2019 г. в Областна администрация – Пловдив се проведе извънредно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив, с Председател Областният управител на област Пловдив г-н Здравко Димитров и представители на 12 от общо 18 общини от областта или упълномощени техни лица.

Прочетете повече

Покана за заседание на 18.02.2019г. на Общото събрание на АВиК Пловдив

В качеството си на Председател на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив …

Прочетете повече

Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Пловдив

На 23.10.2018 г. в Областна администрация – Пловдив бе проведено извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, което се председателства от г-н Здравко Димитров – Областен управител на област Пловдив. От общо 18 общини от област Пловдив присъстваха представители  на 14 от тях, с право на глас .

Прочетете повече