Заповеди, Одобрения на ПУП

Одобрение на ПУП № ДС-12-5/14.12.2017г.

ОДОБРЯВАМ: ПУП-парцеларен план по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за линеен обект: “Директен газопровод с Рраб.= 0,6 МРа на «Симид агро» ЕООД от АГРС «ОЦ-Юг Пловдив» до площадка на «Симид агро» ЕООД в поземлен имот 56784.536.1702, гр. Пловдив, бул. «Кукленска шосе» № 1“, попадащ в териториите на две общини: Родопи и Пловдив, в област Пловдив, в частта на трасето от връх 1 до връх 45, нанесено с червена прекъсната линия с надпис „GAS“ на чертежите, и тънка прекъсната червена линия за сервитута на газопровода.

Заповед за одобрение на ПУП № ДС-12-5/14.12.2017г.

Последна редакция на 16 ноември, 2022 в 16:01

Skip to content https://www.livechatalternative.com/