Областният управител Здравко Димитров взе участие в дискусията за новото райониране на страната

Областният управител Здравко Димитров взе участие в дискусията за новото райониране на страната, което се проведе днес в София по инициатива на Министерството на регионалното развитие и благоустройство.

На форума присъстваха министърът на регионалното развитие Николай Нанков, депутати, представители на държавната и местната власт, бизнеса и научните среди.

В момента България е разделена на шест района – Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югозападен, Югоизточен и Южен централен, в който попада и Област Пловдив.

Целта на промените е да бъдат създадени силни и икономически добре балансирани райони, които да са добре географски обособени и да са стабилни по отношение броя на населението.

По предложение на междуведомствена работна група, в която вземат участие експерти от различни институции, се предлагат три варианта – с 4, 5 и 6 района.Проектите ще бъдат подложени на широка обществена дискусия и чак след това ще бъде взето окончателно решение. Очаква се това да се случи до края на 2018 година.

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017