Акцент, Новини

Областният управител Здравко Димитров свика поредната работна среща за срутището до язовир Кричим

На поредната работна среща, свикана от областния управител Здравко Димитров, бяха обсъдени необходимите действия, които трябва да бъдат предприети, за да се избегнат инциденти при непредвидено активизиране на срутището в близост до язовир Кричим.

На срещата присъстваха кметът на община Кричим Атанас Калчев, експертът в община Кричим доц. Стойнев, представители на „Регионална дирекция по горите“ – Пловдив, Областна пътно управление – Пловдив, „Напоителни системи“ и Областна администрация – Пловдив.

Доц. Стойнев беше категоричен, че първата и неотложна задача е да се направи обстойно изследване и анализ на срутищните процеси, защото такова не е правено от 1967 година, когато е започнал процесът по изграждане на язовирната стена. Той подчерта, че процесите трябва да бъдат анализирани и тогава да бъдат предложени конкретни мерки за тяхното контролиране. Геотехническият анализ трябва да даде пълна яснота за количеството земна маса, която може да попадне в чашата на язовир Кричим при евентуално внезапно срутване на земно-скални маси и количеството вода, което би могло да застраши населението по поречието на река Въча, след което да се пристъпи към изграждане на контролно-оповестителна система или да се премине към варианти за стабилизиране, или контролирано взривяване на скалния откос.

Областният управител беше категоричен, че всички усилия на държавните ведомства, трябва да бъдат насочени в посока на приемането на работещо решение, за разрешаване на проблема. На следващата среща, която г-н Димитров ще свика в началото на идния месец, се очаква обстоен доклад за настоящото състояние на срутището, предоставен от експертите на „Язовири и каскади“ – НЕК ЕАД „Водноелектрически централи“- язовирен район „Въча“, „Геозащита“ и анализа на доц. Стойнев и тогава да бъдат начертани конкретните действия за превенция, оповестяване и защита.

 

Ваня Трингова
Връзки с обществеността
Областна администрация – Пловдив
email: press@pd.government.bg
тел: +359 32 605567

 

Skip to content https://www.livechatalternative.com/