Акцент, Новини

Експертен съвет пътни проекти

Областният управител Здравко Димитров свика поредна среща на експертния съвет, на която бяха обсъдени етапите, до които са доведени пътните проекти – Пловдив – Асеновград, Югоизточен обходен път на Пловдив /от надлез Скобелева Майка до пътен възел ул. „Недялка Шилева“/ и кръговото кръстовище на изхода на Пловдив в посока Асеновград.

На работната среща присъстваха Паун Иванов от фирмата изпълнител на разширението на пътя Пловдив – Асеновград „ИСА – 2000“, директорът на Областно пътно управление – Пловдив – инж. Валентина Бакърджиева, кметовете на общините Асеновград и Куклен, представители на Електроразпределение ЮГ – ЕВН, ОПУ – Пловдив, Напоителни системи – Пловдив, КЦМ, Община Пловдив, архитекти, проектанти и експерти.

Линейният график на изпълнение на поставените задачи по рехабилитация на пътя Пловдив – Асеновград върви по план. В довършителна фаза е проектирането на локалните платна, които ще са еднопосочни и с ширина 6 метра. За да се гарантира безопасна връзка, включването в тях ще става през кръговите кръстовища. Очаква се в най-кратък срок да бъдат изчистени проблемите със собствениците на имоти, които трябва да бъдат отчуждени, след което общините ще изготвят споразумение за дарение, за да започне процедурата по съгласуване на проекта от АПИ. Проектантите обещаха, че до 15 юни ще има детайлна количествено-стойностна сметка, в която ще бъдат описани и остойностени всички дейности по изграждането на локалните платна. След това областният управител ще представи количествено-стойностната сметка на министър-председателя, който обеща финансиране на проекта за локални платна на пътя Пловдив – Асеновград.

Всеки момент се очаква обявяването на изпълнител на кръговото кръстовище на изхода на Пловдив, за да започне изграждането му. Обхватът на кръговото ще започне от рехабилитираното платно на Асеновградско шосе.

Остава да бъде изготвено споразумение, с което Община Пловдив дарява  на АПИ проекта за транзитен път от Скобелева Майка до пътния възел на ул. „Недялка Шилева“, за да започне работата и по това трасе.

 

Ваня Трингова
Връзки с обществеността
Областна администрация – Пловдив
email: press@pd.government.bg
тел: +359 32 605567

https://www.livechatalternative.com/