Акцент Новини

Оперативка пътни проекти

Днес беше проведена поредната оперативка, на която бяха изчистени детайлите по изграждането и рехабилитацията на  пътните проекти – Пловдив – Асеновград, Югоизточен обходен път – от Ягодовско шосе до изхода на Пловдив в посока Асеновград и Околовръстен път.

На работната среща, свикана по инициатива на областния управител Здравко Димитров, присъстваха Дончо Атанасов – член на Управителния съвет на АПИ, Юлиян Инджов и Паун Иванов – от фирмата изпълнител на проекта Пловдив – Асеновград „ИСА – 2000“, Димитър Кацарски – заместник-кмет „Общинска собственост, устройство на територията, строителство и инвестиции“, директорът на Областно пътно управление – Пловдив – Валентина Бакърджиева, инспектор Георги Димкин – сектор „ПП – КАТ“ при ОДМВР – Пловдив, архитекти, проектанти и експерти.

Изготвени и предадени в МРРБ са проектът и ПУП за локалните платна на пътя Пловдив – Асеновград и кръговото кръстовище при с. Долни Воден. В най-скоро време се очаква становище, за да започнат отчуждителните процедури.

 С представителя на Пътна полиция беше обсъдена временната организация на движението, с оглед  стартиране изграждането на локалните платна и безопасността при включване във връзките с бензиностанциите и обектите, разположени покрай шосето. Проектът трябва да бъде съгласуван до края на седмицата.

До 3 август експертите от Община Пловдив трябва да уточнят с АПИ обхвата на проекта Югоизточен обходен път от Ягодовско шосе до връзката Пловдив – Асеновград, за да започнат процедурите по ПУП.

Подготвя се техническото задание за възлагане на проекта  за рехабилитация на Околовръстен път на Пловдив, който ще включва и локални платна.

Следващата среща, на която ще бъдат докладвани етапите, до които са достигнали трите важни за областта пътни проекта, е насрочена за 7 август.

 

Ваня Трингова
Връзки с обществеността
Областна администрация – Пловдив
email: press@pd.government.bg
тел: +359 32 605567

 

Галерия

https://www.livechatalternative.com/