Работна среща за разширяване и надграждане на платформата за обхващане и задържане в образователната система на ученици

Областният управител Здравко Димитров проведе работна среща във връзка с разширяване и надграждане на Областната междуинституционална платформа за работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

На срещата присъстваха директорът на ОДМВР – Пловдив – старши комисар Атанас Илков, Иванка Киркова – началник на РУО – Пловдив и представител на софтуерната компания „Орак Инженеринг“, създател на информационната система „Посещаемо и безопасно училище“.

На срещата бяха обсъдени мерките, които ще допринесат за по-добрата координация между екипите, които институциите сформират, за да обхванат и задържат повече деца в образователната система.

Областният управител беше категоричен, че ще бъдат предприети всички мерки, за да може системата да работи още по-ефективно.

Част от тези мерки е надстройка на специализирания софтуер, който ще дава възможност и на полицейските служители в районните управления на полицията да правят справки и да поддържат пряка връзка с екипите, които правят посещения на адресите на деца, отпаднали от образователната система. За целта ще бъдат осигурени компютри за всички 13 РУ в областта, чрез които ще се координира дейността на всички институции, ангажирани с идентифицирането на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст в трите целеви групи – деца, които не са обхванати в образователната система, ученици, които са отпаднали от училище и ученици в риска от отпадане от училище.

Екипите ще обхождат конкретни адреси, за да може до края на месец август да бъде направена регистрация на всички, които попадат в една от трите целеви групи.

 

Ваня Трингова
Връзки с обществеността
Областна администрация – Пловдив
email: press@pd.government.bg
тел: +359 32 605567

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017