Областният управител поздрави мениджърите на ЕVN за изграждането на новата подстанция „Евмолпия“

Областният управител поздрави мениджърите на ЕVN на първата копка на Подстанция Евмолпия на Електроразпределение Юг в Пловдив. В церемонията участваха Робърт Дик, регионален мениджър на EVN за България, Андреа Вике, посланик на Република Австрия, Теменужка Петкова, министър на енергетиката, Карл Денк, председател на Съвета на директорите на ЕР Юг и Иван Тотев, кмет на Община Пловдив.

Приветствието на областния управител Здравко Димитров можете да чуете в прикачения звуков файл. Подстанция „Евмолпия“ 110/20 kV ще бъде стационарна подстанция, втора новоизградена oт EVN след стационарна подстанция „Царацово“ през 2011 г.

Новата стационарна подстанция е с обща инсталирана мощност 100 MVA (мегаволтампера) на краен етап. Първоначално ще бъде инсталирана 50 MVA. Обхватът на действие на бъдещата подстанция е централната и източна част на гр. Пловдив, където през последните години се увеличи изграждането на нови обекти.  Съоръжението ще се изгради в район, където вече има заявени нови мощности и очаквано завишаване на съществуващите товари. Изграждането на новото съоръжение е важна предпоставка за по-нататъшното развитие на бизнеса и инвестициите в града  EVN България ще инвестира в подстанция „Евмолпия“ 11,6 милиона лева.

Управлението ще става дистанционно чрез телемеханика (без постоянен обслужващ персонал). Съоръжението ще бъде изцяло oт закрит тип, т.е. напълно обезопасено и с максимална степен на сигурност. Предвидени са мерки за шумоизолация. Срокът на изграждане е до края на 2020г. Общо инвестиции на EVN в България (2005-2018) – над 1.6 млрд. лв. инвестиции в инфраструктура и услуги.

Ваня Трингова
Връзки с обществеността
Областна администрация – Пловдив
email: press@pd.government.bg
тел: +359 32 605567

 

Звуков файл

Галерия

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017