Работна среща електронно управление

В Областна администрация – Пловдив се проведе втора работна среща за ускоряване и подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса съгласно  решение № 704 на МС от 5-ти октомври 2018 г. Първата среща за внедряване на електронното управление, която се проведе в началото на месец октомври, беше открита от областният управител Здравко Димитров, който отправи приветствие към участниците и подчерта, че електронното управление е единствения начин за по-бързо и ефективно управление на институциите.

Вторият форум имаше за цел да набележи мерки за трансформация на модела на административно обслужване и намаляване на административната тежест пред гражданите и бизнеса, както и създаване на по-добри условия за икономическа и инвестиционна дейност.

На работна среща присъстваха IT специалисти, експерти и главният секретар на Областна администрация – Пловдив, както и представители на общините от региона.

Целта на срещата бе да се разяснят начините за облекчаване на административните процедури, да бъдат  премахнати  пречките за въвеждане на комплексното административно обслужване и усъвършенстване на работните процеси по предоставянето им.

Главният секретар Борислав Димов представи експертите от ОА-Пловдив Анжела Костадинова – гл. експерт в отдел ДСРР и Венелин Христов – гл. експерт „Информационно обслужване“, като им благодари за работата върху Програмата и подготвената презентация.

 

[news_pr_name] [news_gallery_bg]

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017