1973: Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места

Информация за предоставяне на услугата:

Информация за обработка на услугата може да получавате:

796 Views | Last update 02.11.2018 16:11:50

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017