1970: Съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове

Информация за предоставяне на услугата:

Информация за обработка на услугата може да получавате:

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017