1970: Съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове

Информация за предоставяне на услугата:

Информация за обработка на услугата може да получавате:

727 Views | Last update 02.11.2018 16:09:32

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017