1978: Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив „Държавна собственост“

Информация за предоставяне на услугата:

Информация за обработка на услугата може да получавате:

700 Views | Last update 02.11.2018 16:12:29

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017