1985: Съставяне на актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други

Информация за предоставяне на услугата:

Информация за обработка на услугата може да получавате:

741 Views | Last update 02.11.2018 16:07:58

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017