1979: За издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността

Информация за предоставяне на услугата:

Информация за обработка на услугата може да получавате:

652 Views | Last update 02.11.2018 16:06:21

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017