1963: Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост

Информация за предоставяне на услугата:

Информация за обработка на услугата може да получавате:

925 Views | Last update 02.11.2018 16:10:13

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017