1963: Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост

Информация за предоставяне на услугата:

[uslugi_check]

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017