1960: Издаване на заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала

Информация за предоставяне на услугата:

Информация за обработка на услугата може да получавате:

966 Views | Last update 02.11.2018 16:09:54

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017