2388: Отразяване на промени в обстоятелствата върху издадени актове за държавна собственост

Информация за предоставяне на услугата:

Информация за обработка на услугата може да получавате:

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017