2529: Издаване на позволително за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти – държавна собственост от физическото или юридическо лице

Информация за предоставяне на услугата:

Информация за обработка на услугата може да получавате:

622 Views | Last update 02.11.2018 16:13:01

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017