Главният секретар Борислав Димов приветства участниците в конференция по въпросите на сигурността

Главният секретар на Областна администрация – Пловдив Борислав Димов участва в конференция на тема „Сигурност. Рискове за критичната инфраструктура в общините и регионите на Република България“.

Борислав Димов приветства участниците от името на областния управител на Пловдив, г-н Здравко Димитров. „Всички сме наясно, че днешният динамично развиващ се свят и глобализацията изправят човечеството, в това число и нашата страна, пред все повече заплахи, международни конфликти, локални огнища на напрежение, терористични действия, бежански вълни, кибератаки, организирана престъпност, екологични катастрофи и много други. Всички тези рискове неизбежно поставят на преден план въпросите на сигурността, която се превръща в изключителна, съдбовно важна по своята роля и значимост ценност за обществото и поради тази причина смятам, че днешната конференция е много навременна“, каза в приветствието си Борислав Димов.

Сред дискутираните теми по време на форума бяха киберсигурността, превенцията и противодействието на терористичните атаки в населените места, защитата на критичната инфраструктура, както и самозащитата и оцеляването на населението при извънредни ситуации.

Инициативата се реализира от Асоциацията на българските градове и региони и е със съдействието на фондация „Конрад Аденауер“. Конференцията ще проведе в Залата на хотел Ландмарк.

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017