Заседание на Комисията за разглеждане и решаване на предложения за промени в транспортната схема на област Пловдив

На 18 април се проведе второто заседание за 2019 г. на комисията за разглеждане и решаване на предложения за промени в транспортната схема на област Пловдив. В дневния ред на заседанието беше включена постъпило предложение за промяна на спирката на КЦМ по автобусна линия Пловдив – Асеновград от Областната транспортна схема. След изслушването на представителите от община Пловдив и община Асеновград предложението беше единодушно одобрено от членовете на Комисията.

128 Views | Last update 19.04.2019 15:51:43

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017