Регионална среща на директорите и РУО Пловдив с участието на зам.-министъра на образованието – Таня Михайлова и зам. областния управител – Петър Петров

На 13 юни в Областна администрация – Пловдив се състоя регионална среща по въпросите на образованието с участието на г-жа Таня Михайлова – зам.-министър, г-н Петър Петров – зам. областен управител, г-жа Иванка Киркова – началник на РУО Пловдив, г-жа Моника Златкова – държавен експерт в МОН, експерти от РУО Пловдив и директори на учебни заведения в област Пловдив.

Заместник областният управител – г-н Петър Петров приветства участниците в регионалната среща и ги увери, че ангажираността за него и областния управител в сферата на образованието е приоритет от първостепенно значение.

Заместник-министърът на образованието – г-жа Таня Михайлова, засегна въпроси по отношение на организацията на учебния процес, необходимите проверки, целенасочената подкрепа, обратната връзка, посещаемостта и обхвата на учениците, спецификите в професионалното образование, като подчерта, че област Пловдив не е изключение относно срещаните проблеми в образователната среда, но е изключение относно решаването им.

Началникът на РУО Пловдив – г-жа Иванка Киркова, обърна внимание на непрекъснатата работа по постигане на резултатите на пловдивските образователни институции и отбеляза приноса на много от тях, като подчерта многократното повишаване на процента посещаемост в училищата с уязвими групи.

В отворената дискусия се изказаха благодарности към органите на реда за сътрудничеството им с учебните заведения и за получаваната експертна помощ от РУО Пловдив, както и конкретни затруднения като пропуски в районирането за прием в училище, развитието на мотивацията за присъствие и задържане в училище с отношението на всички заинтересовани страни, кариерното ориентиране и професионалната подготовка. В края на срещата се предложи организирането на обществена кампания по действието на ПМС 100 за обхвата и задържането на учениците с перспектива да стане национална.

Галерия

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017