Награждаване на победителите в Областното състезание по български език „Св. Иван Рилски“ под патронажа на Областния управител на област Пловдив и Института за български език при БАН

На 12 юни в Областна администрация – Пловдив се проведе закриването на шестнадесетото издание на Областното състезание по български език „Свети Иван Рилски“ под патронажа на Областния управител на област Пловдив – г-н Здравко Димитров и Института за български език към БАН, с награждаването на ученици от 1-ви до 12-ти клас.

Приветствие към организаторите от Фондация „Свети Иван Рилски“, победителите, учителите и гостите на тържеството поднесе г-жа Евелина Апостолова – заместник областен управител на област Пловдив. В обръщението си г-жа Апостолова поздрави присъстващите от свое и от името на Областния управител и подчерта значимостта на състезанието, развиващо и утвърждаващо духовните ценности, любовта и уважението към родния език и неговото усвояване, като повишава езиковата култура и езиковата подготовка на учениците.

От страна на Института за български език към БАН в събитието участва гл. ас. д-р Цветана Димитрова.

Всички победители от учебните заведения в област Пловдив, групирани в няколко възрастови категории, получиха награди и грамоти за достойното си представяне.

Галерия

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017