Инициативи Новини

Пътна карта – Граждански диалог

Областна администрация-Пловдив, в  изпълнение на проект: „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“ по  Оперативна програма „Добро управление“, изпълни дейност: Разработване на „Пътна карта на икономическите политики за подкрепа и регулация на местното предприемачество в условията на глобализация на икономиката и цифровизация на бизнеса“.

Резултатите от дейността ще подпомогнат гражданските организации /неправителствени организации, социално-икономически партньори и бизнес-сдружения/ на територията на област Пловдив и област Смолян при адресацията на гражданската активност, отправянето на мнения и препоръки и взаимодействието със съответните публични власти в политиките за икономическо развитие на регионите.

Повече информация: https://civildialogue.eu/index.php/18-civil-dialogue/91-patna-karta-za-uchastie

Последна редакция на 15 юли, 2019 в 09:57

https://www.livechatalternative.com/