Акцент, Новини, Обявления

Реализиране на дейности по проект от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България

Министерство на труда и социалната политика изпълнява дейности по проект № П41 „Развитие на социалната икономика“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, одобрен с Решение № 203 на Министерския съвет от 07.04.2022 г.

Той очертава помощта по Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз, Компонент 1 от проекта – „Развитие на регионален административен капацитет за модернизация на предприятията на социалната и солидарна икономика и въвеждане на индивидуализирани софтуерни, хардуерни, мрежови и пласмент решения“, предвижда да бъдат придобити шест имота в шестте района на страната по NUTS-2:

 1. Югозападен район за планиране (ЮЗРП) обхваща следните областни градове:
  • София, Кюстендил, Благоевград и Перник
 2. Южен централен район за планиране (ЮЦРП) обхваща следните областни градове:
  • Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково и Кърджали
 3. Югоизточен район за планиране (ЮИРП) обхваща следните областни градове:
  • Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас
 4. Североизточен район за планиране (СИРП) обхваща следните областни градове:
  • Варна, Добрич, Търговище и Шумен
 5. Северен централен район за планиране (СЦРП) обхваща следните областни градове:
  • Велико Търново, Габрово, Русе, Разград и Силистра
 6. Северозападен район за планиране (СЗРП) обхваща следните областни градове:
  • Видин, Враца, Монтана, Плевен и Ловеч

Изискванията за параметрите на имотите са подробно разписани в приложената обява.

Офертни предложения се подават до министъра на труда и социалната политика на следния адрес: гр. София 1051, ул. „Триадица“ № 2 и/или на е-mail: mlsp@mlsp.government.bg.

Краен срок за подаване на офертни предложения: до 17.30 ч. на 04.10.2022 г.

Последна редакция на 27 септември, 2022 в 17:01

Skip to content https://www.livechatalternative.com/