Акцент Новини

Паметен празник за Апостола и толерантността в с. Войнягово, община Карлово

На 18.07.2019 г. в с. Войнягово се проведе тържествено събитие, посветено на 182-та годишнина от рождението на Васил Левски и толерантността през вековете. Културната инициатива се организира от Народно читалище ”Васил Левски 1900” и е в изпълнение на дейностите по Комуникационната стратегия на Република България за ЕС през 2019 г. от Областна администрация – Пловдив, а именно: ”Провеждане на комуникационни инициативи за представяне на културното многообразие на ЕС, насърчаване на толерантността, превенция на езика на омразата,в това число и за отбелезване на приноса на РБ в спасяването на евреите от Холокоста”.

Гости на тържеството бяха кметът на село Войнягово – Тодор Танковски, представители на Областна администрация – Пловдив, клуб ”Родолюбие” – с. Дъбене и жители на селото. Самодейните колективи към читалището: Женска певческа група ”Гергьовска китка“ и танцов състав „Колорит” поздравиха гостите. Събитието откри кметът на селото, който запозна гостите и участниците с целта на проекта. Поднесени бяха венци и цветя пред барелефа на първия войняговски учител Васил Левски, поставен в училището, където е преподавал от 1864 до 1866 г. Гостите от клуб „Родолюбие“ поднесоха поздравителен адрес, а група деца рецитираха запомнящи стихове за Левски. Гостите и участниците разгледаха експозицията на старото училище в двора на църквата „Св. Димитър“ с восъчната фигура на Васил Левски, дело на скулптора Димитър Бакърджиев от гр. Карлово; фотографии и спомени на ученици на Левски; писалището с документи и старият стенен часовник; дъските на честта и порицанието, които Левски е използвал при просветната си дейност

Участниците в културното събитие представиха многообразието на българския фолклор. Така както се изпълниха песни и танци от различни фолклорни области на България, така и Левски е призовавал за толерантност между всички народи. Като символ на тази толерантност се разказа притчата как Апостола успял да помири своите три любими животни: „Агънцето, което за него било символ на смирение и кроткост, Кучето – символ на вярност и гордост и Котката – символ на ревност и разногласие. Събрал всички заедно да живеят. Отначало животните не се погаждали, но Левски съумял да ги научи да живеят заедно, дори безсловесните твари разбрали, че под слънцето има място за всички и не можели едно без друго.“

Измежду цялата си просветна и революционна дейност Левски ни е оставил завети, които звучат общочовешки и са актуални във времето:

  • „Всичко се състои в нашите задружни сили.“
  • „От нас зависи да бъдем равноправни с другите европейски народи.“
  • „Братство всекиго, без да гледаме вяра и народност.“
  • „Ако печеля – печели цял народ, ако губя – губя само себе си!“

Тези силни послания, изречени от Апостола на свободата – Васил Левски, който всеки носи в сърцето си, огласяха празника в с. Войнягово.

С гордост и преклонение водещият на тържеството изрече като клетва вярна за всички: „Левски ни е завещал да следваме мечтите и желанията си. Да мечтаем, защото мечтите движат прогреса, да живеем за днес, защото вчера няма да се върне, а утре може и да не дойде.

Първият войняговски учител – Васил Левски е не само знаме и пример, той е наш съвременник и завинаги ще остане наш учител. Нека следваме заветите му, да възпитаваме младото поколение в дух на толерантност и търпимост към различните етноси и идеали.“

Галерия

https://www.livechatalternative.com/