Важни решения от заседанието на Областна епизоотична комисия, проведено на 26.08.2019г.

1. Удължава с 3 (три) дни определеният 7 (седем) дневен срок за транспортиране на вече добитата на временен склад дървесина от определената инфектирана зона по Заповед РД 11-1691/16.08.2019 г. на БАБХ, съгласно определени от ОДБХ мерки за биосигурност.

2. Допълва населените места, които да се включат в обхвата на помощта, с община Родопи и Община Марица.

3. Разгледа представените списъци и ги предоставя за заверяване от областен управител, както следва:

 • Раковски, гр.Раковски, с вх. № РД-35-71#73 и вх. № РД-35-71#77
 • Раковски, с.Момино село, с вх. № РД-35-71#73 и вх. № РД-35-71#77
 • Раковски, с.Стряма, с вх. № РД-35-71#73 и вх. № РД-35-71#77
 • Раковски, с.Болярино, с вх. № РД-35-71#73 и вх. № РД-35-71#77
 • Раковски, с.Шишманци, с вх. № РД-35-71#73 и вх. № РД-35-71#77
 • Раковски, с.Белозем, с вх. № РД-35-71#73 и вх. № РД-35-71#77
 • Раковски, с.Чалъкови, с вх. № РД-35-71#73 и вх. № РД-35-71#77
 • Садово, с.Болярци, с вх. № РД-35-71#72, вх. № РД-35-71#75 и вх. № РД-35-71#87
 • Съединение, гр.Съединение, с вх. № РД-35-71#80       
 • Съединение, с.Малък чардак, с вх. № РД-35-71#80      
 • Съединение, с.Голям чардак, с вх. № РД-35-71#80       
 • Съединение, с.Найден Герово, с вх. № РД-35-71#80    
 • Съединение, с.Неделево, с вх. № РД-35-71#80
 • Перущица, гр.Перущица, с вх. № РД-35-71#86
 • Асеновград, с.Нареченски бани, с вх. № РД-35-71#76 
 • Асеновград, с.Козаново, с вх. № РД-35-71#78  
 • Асеновград, с.Нови извор, с вх. № РД-35-71#81             
 • Асеновград, с.Боянци, с вх. № РД-35-71#82      
 • Калояново, с.Калояново, с вх. № РД-35-71#79 
 • Калояново, с.Дълго поле, с вх. № РД-35-71#79
 • Калояново, с.Ръжево, с вх. № РД-35-71#79      
 • Калояново, с.Ръжево конаре, с вх. № РД-35-71#79       
 • Калояново, с.Житница, с вх. № РД-35-71#79    
 • Калояново, с.Горна махала, с вх. № РД-35-71#79          
 • Калояново, с.Черноземен, с вх. № РД-35-71#79             
 • Калояново, с.Долна махала, с вх. № РД-35-71#79         
 • Калояново, с.Песнопой, с вх. № РД-35-71#79  
 • Калояново, с.Бегово, с вх. № РД-35-71#79         
 • Калояново, с.Дуванлии, с вх. № РД-35-71#79   
 • Калояново, с.Сухозем, с вх. № РД-35-71#79 
 • Калояново, с.Главатар, с вх. № РД-35-71#79 

Целия протокол от заседанието можете да видите в прикачения файл.

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017