Заместник областният управител Евелина Апостолова присъства на тържествата по случай 140 години от основаването на Народна библиотека „Иван Вазов“

Заместник областният управител Евелина Апостолова поздрави ръководството и служителите на Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив по случай 140 години от основаването на най-голямата публична библиотека в България.

Тя прочете поздравителен адрес от името на областния управител Здравко Димитров. В приветствието, областният управител изказа искреното си възхищение от дейността на библиотечния работник с думите „За мен е изключителна чест и удоволствие да ви поздравя по повод 140 години от основаването на Народната библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив – едно от най-старите книжовни средища в страната, имащо изключителен принос в съхраняването и опазването на българската писменост и култура.

За мен вашата дейност е истинско съвременно будителско дело, защото наред с Националната библиотека, Народна библиотека „Иван Вазов“ изпълнява функциите на второ национално книгохранилище, в което се пази пълен архив на българската книга.

Изразявам искреното си възхищение и чувство на респект от истинския будителски плам, с който  работите за опазване и съхраняване на българската книжнина и духовност. Нека никога не гасне искрата, с която будите съзнанието на младите хора и разпалвате огъня на просветеността.

От сърце искам да ви пожелая да продължавате да отстоявате със същия висок професионализъм и възрожденски ентусиазъм позициите на духовността, книжнината и библиотечното дело в България“.

Г-жа Апостолова взе участие в юбилейната кръгла маса „140 години Народна библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив – От Източна Румелия до обединена Европа“  с водещ Георги Ангелов и участници директорът на библиотеката Димитър Минев, доц. Михаил Груев, проф. Мария Шнитер, гл. асистент Младен Влашки и присъства на валидирането на пощенска марка, издадена по случай юбилея на библиотеката, дело на пловдивския художник Вълкан Вълканов.

Областната библиотека в Пловдив се създава и изгражда като национална библиотека на Източна Румелия през 1879 г. по личната инициатива и с усилията на видния възрожденски деец Йоаким Груев, тогавашен директор на Дирекцията на Народното просвещение. Тя е първата културна институция в Южна България, която задоволява социалните потребности от образование и наука на новоучредената автономна област и съхранява паметниците на българската писменост и култура.

Народната библиотека в Пловдив се развива като архив на българската книга и периодичен печат, богато книгохранилище на ръкописната и възрожденска книжнина, създават се уникални колекции от редки и ценни издания.

Днес Пловдивската народна библиотека е общодостъпна книжовна хранителница с фонд от 1 925 000 библиотечни документа. Библиотеката съхранява научна, художествена литература, ръкописи, палеотипи, старопечатни, редки и ценни издания, богат справочен фонд, български и чужди периодични издания, аудиовизуални и електронни документи, оригинални произведения на изкуството, лични библиотеки. Към момента библиотеката притежава модерна компютърна мрежа с над 110 автоматизирани работни станции и предлага пълно онлайн обслужване на потребителите си. Библиотеката има амбицията да развива дългосрочно процесите на цифровизация на фондовете си, като инвестира в инструментален и трудов ресурс, за да гарантира поддържането на стабилна, ефективна и гъвкава дигитална платформа със свободно достъпни за гражданите ресурси.

Ваня Трингова
Връзки с обществеността
Областна администрация – Пловдив
email: press@pd.government.bg
тел: +359 32 605567

Галерия

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017