Първи заседания на новоизбраните Общински съвети в общините от Област Пловдив

Първото заседание на новоизбраните Общински съвети в общините от Област Пловдив, които ще се състоят със заповед на и.д. областен управител Евелина Апостолова съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация ще се състоят на следните дати и часове:

 • Съединение – 06.11.2019 г., 10.00 часа;
 • Лъки – 06.11.2019 г., 11.00 часа;
 • Садово – 06.11.2019 г., 14.00 часа;
 • Брезово – 06.11.2019г., 14.00 часа;
 • Родопи – 07.11.2019 г., 10.00 часа;
 • Хисаря – 08.11.2019 г., 10.00 часа;
 • Марица – 08.11.2019 г., 10.00 часа;
 • Първомай – 08.11.2019 г., 11.00 часа;
 • Карлово – 08.11.2019 г., 14.00 часа;
 • Раковски – 08.11.2019 г., 14.00 часа;
 • Перущица – 08.11.2019 г., 15.00 часа;
 • Пловдив – 11.11.2019 г., 10.00 часа;
 • Асеновград – 11.11.2019 г., 14.00 часа;
 • Кричим – 11.11.2019 г., 14.00 часа;
 • Калояново – 11.11.2019 г., 14.00 часа;
 • Сопот – 11.11.2019 г., 16.00 часа;
 • Куклен – 11.11.2019 г., 17.00 часа;

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017