Акцент Новини

Дани Каназирева: Югоизточният обход на Пловдив е изключително важен и са необходими спешни мерки за да стартира реализирането му

Областният управител Дани Каназирева разпореди в едноседмичен срок да бъде изяснен статутът на земята и собствеността на парцелите за отчуждаване, за да стартира процедурата по изграждане на Югоизточния обход на Пловдив.

Обектът е от национално значение и обхваща участъка от новото колело на Асеновградско шосе до пътен възел „Скобелева майка“. „Недопустимо е да се бави изграждането на толкова важен пътен участък, за който има готов проект и осигурено финансиране, заяви областният управител Дани Каназирева.

По думите й процедурата трябва да стартира възможно най-бързо, защото пътният участък ще улесни всички транзитно движещи се  автомобили от АМ“Тракия“, които няма  да влизат в града, а ще го заобикалят. Новото трасе ще е и директна връзка  на Родопите с автомагистрала Тракия. Казусът трябва да бъде решен между двете съседни общини –Пловдив и Родопи.

Проблемът бе обсъден на проведената по инициатива на областния управител Дани Каназирева спешна среща в Областна управа с представители на Областно пътно управление, Областна служба по земеделие, Общинските служби по земеделие в община Пловдив и община Родопи и СГКК- Пловдив / Службата по геодезия, картография и кадастър-Пловдив/.

Експертите очертаха три проблема и поеха ангажимент да бъдат решени в определения им срок от областния управител.

Първият проблем е свързан с процедурата по съгласуване на актуализирания парцеларен план в Кадастъра, като бе поет ангажимент това да стане до утре сутрин.

Вторият проблем е липсата на категоризация на осем имота, като Областната земеделска служба се ангажира да завърши процедурата до края на седмицата.

Третият проблем е свързан с имот в землището на село Брестник, за който към момента няма установен собственик и ще се търси законов вариант да бъде изяснен статута му в заявения срок.

След срещата областният управител Дани Каназирева подчерта, че в подобни казуси най-важното е бързината и координацията между институциите.

„Ако няма взаимодействие между отделните служби и съвместно решаване на проблемите, рискуваме да затънем в безкрайни процедури и бюрокрация, което води до забавянето на всеки един проект, заяви Каназирева.

Областна администрация – Пловдив
email: press@pd.government.bg
тел: +359 32 605512

https://www.livechatalternative.com/