Акцент, Новини

Каназирева: Ремонтът на Околовръстния път е сред най-важните и спешни проекти тази година

За необходимостта спешно да бъде ремонтиран обходният път на  Пловдив, поради изключително лошото му състояние  и сериозни предпоставки за възникване на ПТП,  алармира областният управител Дани Каназирева  в писмо до зам.-министъра на МРРБ Николай Нанков и до председателя на УС на АПИ – Георги Терзийски. В документа се посочва, че по пътното плътно има неравности, пукнатини и дупки по  настилката, нарушени банкети и отводняване, които създават риск и  неудобство при шофиране по пътя.

Тя е категорична, че това ще е един от приоритетните инфраструктурни проекти в областта през настоящата година и  ще настоява, ако метеорологичните условия го позволят, ремонтните дейности да стартират още  през март.

„За този натоварен участък на околовръстния път на Пловдив сме получавали много сигнали от граждани и бизнеса, които имат обекти около него и го използват ежедневно. С години се бави  цялостната му реконструкция и в момента наистина е спешно да се направи ремонт,“ обясни Каназирева.

В писмото до отговорните институции пише, че въпреки положените многогодишните усилия на АПИ, на Областна администрация  и прилежащите на пътя общини, удвояването на югозападния обходен път на  Пловдив не е изпълнено.

„Имайки предвид, че от започване на проектирането на обекта до одобряване на техническия проект и издаване на разрешение за строеж са необходими години за провеждане на процедурите по ЗУТ, ЗОЗЗ, ЗООС, ЗКН, ЗКИР, ЗДС, ЗОС и др., както и подзаконовите нормативни актове към тях, считам, че до започването на строителството, този участък от републиканския не може да остане в такова лошо състояние. Необходимо е спешно да се извърши текущ ремонт на съществуващия обходен път на гр. Пловдив, за което моля да предприемете своевременни и конкретни действия“, пише още в писмото си областният управител.

Областна администрация – Пловдив
email: press@pd.government.bg
тел: +359 32 605512

Skip to content https://www.livechatalternative.com/