Акцент, Новини

Дани Каназирева: Има няколко опасните места по поречието на р. Марица и трябва да бъдат предприети бързи мерки

Йордан Ставрев: Коритото на река Марица и островите  трябва да бъдат  почистени. Близо 10 години реката не е чистена основно

Областният управител Дани Каназирева обясни, че е належащо да се премахне стария стоманен ЖП мост на р. Марица на линията Пловдив-Бургас в най-източната част от землището на  Пловдив. Съоръжението е със силно компрометирани устои, но по него преминава магистрален водопровод. Това е и причината  мостът да не бъде разрушен, въпреки че има изграден нов за железопътната линия. Според Дани Каназирева от   ВиК  имат готов проект, осигурено е финансиране, но  чакат от НКЖИ да им определят време, през което да извършат преместване на водопровода, за да бъде премахнато след това и съоръжението. В противен случаи има реален риск стария мост да рухне в реката, да скъса водопровода, което ще  причини големи щети и може да остави без питейна вода ЖР “Тракия“.

Според експертите в областната администрация е необходимо да се обърне внимание на река Първенецка в участъка, където водата се отклонява в Гребния канал. Изградените преди години три последователни бетонови бента имат нужда от проверка на хидравличната проводимост и ново решение, което да предотврати риска от скъсване и наводнение на Пловдив, включително и на кв. Прослав. По думите на областния управител от Община Пловдив или Напоителни системи трябва да изградят подвижно съоръжение, което да позволява както пълнене на гребния канал, така и свободното движение на водата. Междувременно стана ясно, че от Напоителни системи имат готовност да започнат веднага почистването на коритото на р. Първенецка.

Друг проблемен участък е по поречието на Марица в началото на квартал Столипиново, където при изграждането на  предпазна стена, сечението на реката е намалено от 170 на 85 метра и в момента създава реален риск  от наводнение при повишено ниво на водата. По думите на областния управител Дани Каназирева  е необходимо да бъде извършена хидрология, която да определи колко да бъде широчината на коритото на реката.

В най-кратки срокове е необходимо укрепването  на северния бряг на река Марица при Езиковите гимназии  и изграждане на предпазна стена, която да предотврати опасността от наводнения, които са случват често през годините, а водата  стига чак до бившата окръжна болница.

От областна управа препоръчват и поддръжка и укрепване на каменните подпорни стени на р. Марица в града, защото към момента има установени множество дефекти.

Не на последно място във връзка с периодичните наводнения на Пловдив при интензивни валежи следва да се потърси възможност за изграждане на преливни съоръжения към главните канализационни колектори на града, които да отвеждат водата направо в река Марица.

Препоръчва се също така почистване на отливния канал след  дъждопреливника на основния канализационен колектор в северната част на града както и почистване на шахтите.

Очертаните проблеми, свързани с река Марица и нужните превантивни дейности, които трябва да бъдат предприети  за предотвратяване опасността от наводнения, бяха обсъдени в Областната администрация на проведената среща по инициатива на ресорния заместник-кмет Йордан Ставрев с експерти от Община Пловдив, Пожарна безопасност и защита на населението“, РИOСВ, Басейнова дирекция, Напоителни системи и Регионална дирекция на горите.

Според Ставрев е необходимо да се направи цялостен мониторинг на река Марица, който да обхване не само градската част, но и поречието извън Пловдив.  Той е категоричен, че трябва да се изготви доклад с мнения и препоръки от страна на  всички институции и екологични организации, след което да се определи необходимото финансиране за извършване на набелязаните превантивни дейности.

Връзки с обществеността
Областна администрация – Пловдив
email: press@pd.government.bg
тел: +359 32 605512

Галерия

Skip to content https://www.livechatalternative.com/