Дани Каназирева: Музеят на авиацията е уникален и заслужава най-доброто решение

Областният управител Дани Каназирева участва в общественото обсъждане  на тема „Даване на препоръки при изготвяне и съгласуване на техническо задание по преместване, изграждане и позициониране на новия музей на авиацията в Пловдив и подреждане на експонатите в него“. 

Тя приветства инициативата с пожеланието  срещата да доведе до намирането на резултатни решения, които без колебания да потвърдят обществените ползи за този културно-исторически обект.

По думите й кръглата маса е една добра възможност за активизиране на процеса за преместване на една част от музея на територията на Пловдив, на представянето на начините, средствата и времевите параметри за реализиране на идейния проект, както и да се намерят пресечните точки между всички заинтересовани страни  относно визията за развитие на пловдивския музей на авиацията, който е уникален и единствен в България.

Кръглата маса е организирана от Съюза на офицерите от Резерва „Атлантик“ съвместно с Фондация „Български ВВС“ и Министерство на отбраната

Областна администрация – Пловдив
email: press@pd.government.bg
тел: +359 32 605512

Галерия

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017