Заседание на комисията за разглеждане и решаване на предложенията за промени в транспортната схема на Пловдивска област

В Областна администрация Пловдив се състоя заседание на Транспортната комисия, която разгледа предложенията за промени в транспортната схема на Пловдивска област от квотата на  Община Куклен.

На заседанието присъстваха председателят на комисията –  инж. Димитър Керин, секретарят Нъшан Деркалестаниан, представители на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация Пловдив, Областно пътно управление, браншови организации и общините Куклен и Пловдив.

В дневния ред на заседанието беше разгледано постъпилото предложение за промяна във всички маршрутни разписания по линията Куклен – Пловдив. С оглед на по-доброто обслужване на пътниците се разкрива нова спирка Куклен Църква.

След изслушването на представителите на съответната община, предложенията за промени бяха одобрени от членовете на комисията.

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017