Овладяна е ситуацията след вчерашното замърсяване на река Марица с нефтопродукти

Цяла нощ екипи на  Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, областна управа и Басейнова дирекция  дежуряха край жалузите в района на Адата,  за да ограничат щетите от замърсяването след инцидента в завод “Каучук“ в Пазарджик. Бяха спуснати и специални съоръжения за прихващане на евентуални нефтени петна.  В момента няма видимо наличие на филм от нефтопродукти по повърхността  водите на Марица в пловдивския участък. Най-вероятно по течението на реката  разливът е абсобриран от почвата и речните наноси, а  проникналото замърсяване е съвсем минимално.   Басейнова дирекция  ще продължи с пробонабирането и днес, като ще се изследва  вода  от  река Марица и река  Пишманка от лабораториите към ИАООС в Пазарджик и Пловдив.

Превантивно остава забраната за водопой на животните както и ползване на вода от реката за напояване. Няма опасност  за водоснабдяването и качеството на питейната вода на Пловдив. Предприети са всички необходими мерки и ситуацията се следи от институциите.

Областна администрация – Пловдив
email: press@pd.government.bg
тел: +359 32 605512

Галерия

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017