Новини

След бързата намеса на областния управител Здравко Димитров, беше изчистен и обезопасен бетонен бункер с отровни пестициди

След бързата намеса на областния управител Здравко Димитров, беше свикана комисия  от експерти, която извърши проверка на място  в землището на кв. Прослав, в района на бул. „Пещерско шосе“  и беше изчистен и обезопасен бетонен бункер с отровни пестициди. Пестицидите с изтекъл срок на годност бяха изкарани от бункера и закарани на склад за опасни отпадъци. Утре бункерът ще бъде обеззаразен с хидратна вар, с което ще се изпълнят предписанията на областния управител.

Имотът не е собственост на Областна администрация – Пловдив , а е с предоставени права за управление на Министерство на земеделието и горите за нуждите на Институт по зеленчукови култури „Марица“ и е отдаден под наем чрез договор за съвместна дейност от принципала Селскостопанска академия на фирма „Еврокорект“ Пловдив.

При огледа на място от комисията, е било установено, че бетонният бункер попада в горепосочения имот, собственост на Института по зеленчукови култури „Марица“.

Още на 22 юни са били предприети мерки по обезопасяване на  мястото, включващи запечатване с изолационни панели на входа на бункера и ограждането му със сигнална лента. При огледа е било установено наличието на около 70 бр. варели х 25 литра, съдържащи препарат за растителна защита – Фолпан 480 ЕК без етикети на български. Годината на производство видно от надписите върху варелите е 1999 г. Препаратът е излязъл от употреба и не се използва.

Изоставеният бункер не е бил известен на РИОСВ – Пловдив и не се води на отчет в инспекцията. По същата причина обектът не е бил предмет на проверка от ежегодната комисия, която се назначава по заповед на областен управител.

Ваня Трингова

Връзки с обществеността

Областна администрация – Пловдив

Последна редакция на 16 август, 2016 в 20:59

Skip to content https://www.livechatalternative.com/