Обявления

Обявление във връзка с отчуждаване на имоти

Относно:  започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна и общинска собственост за държавна нужда, за изграждане на обект: Път III-5802

Преглед

Последна редакция на 14 март, 2016 в 18:36

Skip to content https://www.livechatalternative.com/