Обявления

Обявление на Изпълнитена агенция по горите по чл. 83, ал. 3 от Закона за горите

Съгласно разпоредбите на чл. 83 от Закона за горите, в случаите когато в резултат на инвентаризацията на горските територии се установи, че земеделските територии са придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите се публикува списък на имотите по чл.83, ал.1.

Списък на Изпълнитена агенция по горите по чл. 83, ал. 3 от Закона за горите съгласно изх. № ИАГ

Последна редакция на 01 февруари, 2019 в 10:54

https://www.livechatalternative.com/