Обявление на Изпълнитена агенция по горите по чл. 83, ал. 3 от Закона за горите

Съгласно разпоредбите на чл. 83 от Закона за горите, в случаите когато в резултат на инвентаризацията на горските територии се установи, че земеделските територии са придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите се публикува списък на имотите по чл.83, ал.1 .

Списък на Изпълнитена агенция по горите по чл. 83, ал. 3 от Закона за горите съгласно изх. № ИАГ

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017