Обявление на Изпълнитена агенция по горите по чл. 83, ал. 3 от Закона за горите

Съгласно разпоредбите на чл. 83 от Закона за горите, в случаите когато в резултат на инвентаризацията на горските територии се установи, че земеделските територии са придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите се публикува списък на имотите по чл.83, ал.1.

Списък на Изпълнитена агенция по горите по чл. 83, ал. 3 от Закона за горите съгласно изх. № ИАГ

3091 Views | Last update 01.02.2019 10:54:36

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017