Акцент Новини

Каназирева: Сезираме прокуратурата за незаконните депа край Ягодово и Катуница

Областният управител   Дани Каназирева сезира Окръжна прокуратура- Пловдив и ОД на МВР – Пловдив за извършено престъпление на територията на област Пловдив. Сигналът се отнася за  незаконно депо върху частни имоти в землището на село Ягодово, община Родопи, което функционира от три години, както  и за незаконен добив на инертни материали без разрешителни и концесия.

Областна администрация  извърши проверка, при която  установи собствениците на терените и предоставя цялата документация на прокуратурата.

 В тези имоти през предходните години е извършен незаконен добив  на подземни богатства (инертни материали), без предоставени права за проучване или добив по ЗПБ, което след 2017 г. се квалифицира като престъпление по 240а. от Наказателния кодекс и ЗПБ. В резултат на добива са образувани котловани с дълбочина около 5-6 метра, с обща площ около 40 дка. Иззетите подземни богатства (инертни материали) са с обем надвишаващ 200 хил. куб.м.

В момента изкопите се запълват с отпадъци на слоеве, като с диги се обособяват секции с площ по 4-5 дка, след което същите се запръстяват. При извършеното посещение от експерти на областта е нямало налична строителна  механизация, но е имало следи от скорошна работа на такава.

На  проверения обект се е  извършвало изключително стройно организирано, незаконно събиране, извозване и депониране на строителни и промишлени отпадъци, с използване на транспортни средства и тежка механизация, и това не може да е останало незабелязано.

Извършеното престъпление е срещу околната среда, неопазването на стопански земи като същевременно има нанесени икономически щети на държавата в размер на милиони левове, поради неплащане на такса за депониране на отпадъци.

В съседство на това депо, но в землището на Катуница –община Садово, има друго установено депо, което е върху дигата на река Чая и навлиза в коритото на реката.

Областна администрация също е изяснила собствеността, като част от депото попада в имота на собственика, свързан с имотите на депото в село Ягодово.

В случая става въпрос за добре организирано деяние, с висока степен на обществена опасност, водещо до замърсяване на околната среда, почвите, подземните води и повърхностните водите в р. Чая. Откритите в чували пластмасовите отпадъци са неразградими и това трайно уврежда почвите и геоложката основа под тях.

 Съществува реална опасност при високи води част от отпадъците да бъдат отнесени от водното течение и това да предизвика замърсяване на р. Чая и р. Марица..

Значителна част от отпадъците попадат и върху защитната дига на реката, което възпрепятства нейната поддръжка и обслужване от Напоителни системи ЕАД Клон Марица.

Във връзка с установеното Областна администрация предприема следните мерки:

  • Ще бъде организирана работна среща с Окръжна прокуратура и ОД на МВР- Пловдив, на която освен за тези  два случая, ще се обсъдят превантивни  действия и  за други незаконни сметище на територията на областта.
  • Областният управител сезира Министерство на енергетиката и  вече има уверението, че ще бъдат предприети незабавни действия. Ще бъдат сезирани също така Министерство на земеделието, храните и горите  и Министерството на околната среда и водите.
  • Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ ще използва съществуващите сондажи за да изследва подпочвените води в близост до депата.
  • Напоителни системи ще почистят депото на дигата на Чая след приключване на проверките.

 „За мен е много важно тези случаи да приключат  с търсене на отговорност и налагане на санкции на извършителите и собствениците на земеделски земи. Това ще е и превантивна мярка срещу всички останали нарушители“, заяви областният управител Дани Каназирева

Мерките, които ще бъдат предприети, бяха обсъдени на работна среща в областта. В нея участваха областният управител Дани Каназирева и експерти от администрацията, представители на Басейнова дирекция, РИОСВ, Напоителни системи, Областната земеделска служба, кметовете на двете засегнати общини – Садово и Родопи и еколози.

Областна администрация – Пловдив
email: press@pd.government.bg
тел: +359 32 605512

Галерия

https://www.livechatalternative.com/