Новини

Здравко Димитров поздрави областната организация на БЧК за добре свършената работа през 2015г.

Областният управител Здравко Димитров не пропусна да приветства представителите на областната организация на Българския Червен Кръст, които представиха отчета за дейността си през изминалата година. Той поздрави и доброволците, без чиято активна и безкористна помощ не би могла да са случи нито една от реализираните мащабни програми. Областният управител пожела и за напред да продължават да работят със същото желание и самоотверженост, за да помагат на хората в нужда.

Гости на събранието бяха маг. фарм. Христо Григоров – Председател на БЧК, д-р Валентин Пеев – зам.-Председател на БЧК, д-р София Стоименова – Главен секретар на БЧК, д-р Славита Джамбазова – зам.-Генерален директор на БЧК и проф. д-р Константин Койчев. На събранието присъстваха Георги Маринов – зам.-Кмет на община Пловдив, г-жа Веселина Ботева – Директор на Дирекция „Социална политика” към община Пловдив, г-н Христо Разсолков – Директор на ОДМВР – Пловдив, г-жа Надя Танева – Директор на Дирекция социално подпомагане – Пловдив, доц. д-р Никола Добрев – председател на НС на „КЦМ 2000” АД, представители на Регионална здравна инспекция, Регионалния център по трансфузионна хематология, общински съветници, заместник кметове на районните администрации на община Пловдив, кметове на общините от Пловдивска област, представители на социални и здравни заведения, представители на лекарските и пациентски организации, представители на университетите и колежите в град Пловдив, представители на НПО, общественици, както и дългогодишни доброволци, симпатизанти и деятели на червенокръстката организация.

            Събранието бе открито от отец Емил Паралингов от Пловдивската митрополия, който благослови присъстващите и поздрави всички червенокръстци с добрите дела и подкрепата, оказана за най-нуждаещите се. Председателят на областната организация на Български Червен кръст – Пловдив д-р Петрония Карамитрева представи отчета за дейността на организацията за 2015 година, където акцентира върху постигнатото, а именно: броят на членовете за 2015 г. е 11 774, а дружествата са 127, от които 115 в градовете и 12 в селата; областната организация е провела 10 базови и 23 специализирани обучения, в които са взели участие 451 доброволци; общо в трапезариите на БЧК – Пловдив храна са получили 149 души; доброволческият труд вложен в трапезариите е 187 часа; програма „Хранителна банка” е набрала хранителни продукти на стойност 15 605,18 лв., чрез участието на 30 доброволци с 250 доброволчески часа труд; през 2015 г. са проведени общо 398 курса по Първа долекрска помощ за кандидат-водачи на МПС и са обучени 5 727 човека; в курсове по Първа долекрска помощ на работното място са обучени 615 човека; отряд Пловдив към Планинска спасителна служба е реализирала 5 спасителни акции, оказана е помощ на 12 души; от проведените 5 курса за правоспособни водни спасители, са обучени 49 спасители за степен “Спасител на плувни басейни и водни паркове” и 21 спасители за степен „Спасител на открити водни площи и море”; заверени са личните талони на 237 водни спасители; чрез обучения по „Превенция на трафика на хора”, „Превенция на ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции“, „Психосоциална подкрепа” и чрез множество кампании са достигнати над 5 000 млади хора; посредством няколко успешни фондонабирателни акции е събрана сума от 25 000 лв., с която се подпомагат дейности в подкрепа на деца в нужда и млади хора.

В изказването си председателят на организацията Христо Григоров изтъкна ключовата роля на доброволците за справянето в кризисни ситуации и даде висока оценка на областната организация в работата си с младите доброволци, отбеляза важността на реализираните проекти и програми на пловдивската организация, чрез които е успяла да достигне хиляди нуждаещи се лица.

Делегатите на общото събрание приеха План за работата на областната организация на БЧК – Пловдив за 2016, както и бюджет за изпълнението му. Приета бе и Стратегията за развитие на областната организация на БЧК – Пловдив за периода 2016 – 2020 година.

Последна редакция на 16 август, 2016 в 20:59

Skip to content https://www.livechatalternative.com/