Заместник-министърът на земеделието, храните и горите Чавдар Маринов и експерти на МЗХГ дискутираха новостите в кампанията за Директни плащания 2020 със земеделски производители в Пловдив

Срещата е част от информационната кампания, която МЗХГ стартира от 7 февруари. Тя има за цел да запознае  земеделските стопани и с предстоящите приеми по Програмата за развитие на селските райони през 2020 г., както и актуални въпроси относно държавните помощи. В нея взе участие и заместник областният управител на пловдивска област Евелина Апостолова.

Зам.- министър Чавдар Маринов заяви, че Пловдив е земеделски лидер в страната. Държи първо място както по брой декари заети с трайни насаждения и зеленчукови градини, така и по най-много признати организации на производители.

Стопаните в Област Пловдив са получи над 1,1 млрд. лв. финансовата подкрепа за периода 2014-2019 г., което е близо 7,4% от общо предоставения в земеделието публичен ресурс за петгодишния период.

На срещата бяха представени и детайли относно хода на преговорния процес на ниво ЕС за Общата селскостопанска политика след 2020г.

Областна администрация – Пловдив
email: press@pd.government.bg
тел: +359 32 605512

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017