Акцент, Новини

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет на област Пловдив прие Регионалната програмата по заетостта

Програмата ще стартира на 03.08.2020 г. и ще приключи на 30.11.2020г. Ще бъдат наети 100 човека разпределени между общините по разработена методика отговаряща на изискваните критерии. За област Пловдив са определени 300 601 лв., като подадените проектни предложения са от всичките 18 общини.

Евелина Апостолова – заместник областен управител и председател на комисията, благодари на общините за бързата и оперативна работа, предвид кратките срокове за изготвяне на предложенията за включване в Регионалната програма по заетост.

 Програмата е насочена към устройване на работа на безработни лица от целеви групи –  безработни младежи до 29 г. с подгрупа до 25 г., младежи, които нито се обучават, нито са заети, безработни лица над 50  годишна възраст, безработни с ниска или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, безработни с ниска степен на придобито образование (включително от ромски произход), безработни лица с увреждания, продължително безработни лица, лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица.

На заседанието бяха представени и последните данни за пазара на труда в област Пловдив, според който в края на месец май 2020г. регистрираните безработни са 23 891 /в община Пловдив те са 9 732/.

Нарастването им спрямо април е слабо – в областта – с 3 %, а в общината с 4%. Равнището на безработица към 31.05.2020г. в Пловдивска област е 7,9%, а в община Пловдив 5,9 %.

Картината на регистрираната безработица в Пловдивска област показва само по-високи стойности на регистрираните безработни в отделните общини спрямо месец април. По равнище на безработица не са настъпили съществени изменения – с най-ниска безработица /под 10%/ са Пловдив, Лъки, Сопот, Родопи, Марица, Асеновград, Калояново, Стамболийски и Куклен, а с по-високо равнище на безработица /между 10 и 15%/ са Съединение, Карлово, Садово, Първомай, Раковски, Кричим, Пещера и Хисар. Единствено Брезово се откроява с по-високо равнище на безработица /19,6%/, но тази община и преди извънредното положение и обстановка имаше най-високото равнище на безработица в Пловдивска област.

Регистрираните безработни лица в ДБТ Пловдив са 9732, като данните за Община Пловдив показват, както и при други населени места от Областта, че темпото на нарастване на регистрираните безработни вследствие на извънредното положение и епидемичната обстановка постепенно се нормализира /на някои места драстично намаляват/. Ситуацията на трудовия пазар в Областта като цяло започва да навлиза в типичните за нея характеристики и специфики.

През месец май на работа са постъпили 2078 души от Пловдивска област, в т.ч. 1148 /55,24%/ са на първичен пазар на труда. Само за община Пловдив те са съответно 939 души , от тях 506 на първичен пазар /53.4 %/. Не само силно намалелият брой на новорегистрираните безработни /почти 3 пъти/, но и данните за започналите работа потвърждават този извод. През май броят на постъпилите на работа тройно се е увеличил спрямо април.

През месец май 1119 са заявените свободни работни места в областта. От тях 21% са за лица с работническа квалификация, 11% са за специалисти /от тях най-много в сферата на услугите, сред които се откроява здравеопазването/, а 68% са за неквалифицирани работници. За община Пловдив заявените СРМ са 229, като 204 от тях за реалната икономика /несубсидирани/. От тях 36,2 % са за лица с работническа квалификация,  27 % за специалисти /всички с висше образование/, а 33 % са за лица без квалификация.

Областна администрация – Пловдив
email: press@pd.government.bg
тел: +359 32 605512

Skip to content https://www.livechatalternative.com/